Forum GUMisie wydziału lekarskiego 2006 - 2012 Strona Główna FAQ Użytkownicy Szukaj Grupy Profil Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości Zaloguj Rejestracja
GUMisie wydziału lekarskiego 2006 - 2012
Witamy wszystkich studentów rocznika 2006/2007
 medycyna ratunkowa egzamin Zobacz następny temat
Zobacz poprzedni temat
Napisz nowy temat Odpowiedz do tematu
Autor Wiadomość
gosia10
Podstawówka
PodstawówkaDołączył: 29 Wrz 2009
Posty: 10
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Jurata/Gdańsk
Płeć: Kobieta

PostWysłany: Nie 10:52, 30 Maj 2010 Powrót do góry

Ktoś wie coś na temat tego egzaminu? Giełdy, nie-giełdy? I czy ktoś wie jakie były tematy wykładów z tego przedmiotu?
Zobacz profil autora
monika_7
Licealista(ka)
Licealista(ka)Dołączył: 02 Lip 2009
Posty: 53
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Kobieta

PostWysłany: Nie 20:36, 30 Maj 2010 Powrót do góry

EGZAMIN Z MEDYCYNA RATUNKOWEJ 2005/06 ( 26.06.06 ) – 50 pyt. 1x krotnego wyboru01. Możliwie największą szybkość infuzji uzyskasz podając 0,9%NaCl przez: ( odp. Skonsultowana z asystentem )
a. wkłucie centralne do żyły podobojczykowej prawej
b. obwodową kaniulę dożylną o możliwie szerokim świetle
c. kaniulę typu cava-fix
d. kaniulę tętniczą
e. wkłucie centralne do żyły szyjnej wewnętrznej prawej

02. Który z czynników zakaźnych użytych w bioterroryźmie może powodować poważne zagrożenie dla populacji współczesnego świata z uwagi na wysoką zaraźliwość:
a. pałeczka wąglika
b. wirus ospy prawdziwej
c. pałeczka Salmonelli
d. gorączka Q
e. pałeczka cholery

03.Kardiowersja jest to:
a. odwrotne położenie serca w klatce piersiowej
b. wyładowanie zsynchronizowane z załamkiem P elektrokardiogramu
c. wyładowanie zsynchronizowane z załamkiem R elektrokardiogramu
d. metoda leczenia częstoskurczu komorowego bez tętna
e. prawidłowe c i d

04. Celem segregacji jest:
a. ewidencjonowanie poszkodowanych
b. zapewnienie poszkodowanym opieki socjalnej
c. zorganizowanie poszkodowanym kontaktu z rodzinami
d. wszystkie powyższe
e. żadne z powyższych

05.Zalecana energia w I sekwencji monofazowej to :
a. 360 J
b. 200 J
c. ......
d. .....
e. ......

06. Wskaż twierdzenie fałszywe dotyczące drgawek gorączkowych u dzieci:
a. napad drgawek spowodowany jest wysoką temperaturą
b. drgawki są uogólnione, samoograniczające się a po napadzie stan neurologiczny dziecka jest prawidłowy
c. występują zwykle u dzieci w wieku 3m.ż.-6m.ż.
d. w zapobieganiu drgawkom zasadnicze jest leczenie przeciwgorączkowe
e. fałszywe b i c

07. Porażenie prądem elektrycznym może spowodować:
a. zaburzenia rytmu serca
b. uszkodzenie mięśni z towarzyszącą mioglobinurią i możliwym uszkodzeniem nerek
c. złamania
d. prawdziwe a i b
e. wszystkie prawdziwe

08. Które z obrażeń ciała u osoby kierującej pojazdem są typowe dla mechanizmu urazu „deski rozdzielczej”?
a. obrażenia głowy i szyi
b. złamania mostka i żeber
c. złamania kręgosłupa w odcinku piersiowym
d. złamanie kości ramiennej
e. złamania kości udowej, obrażenia stawu kolanowego

09. U pacjenta w głębokiej hypotermii ( odp. Sprawdzona z testem na str. Internetowej )
a. czynności resuscytacyjne nie mogą być przerwane aż do momentu uzyskania 30 stopni C głębokiej temperatury ciała
b. mięsień sercowy może nie odpowiadać na defibrylację
c. właściwa ocena czynności OUN jest możliwa dopiero po ogrzaniu pacjenta
d. prawdziwe a i c
e. wszystkie prawdziwe

10. Zastosowanie defibrylatorów automatycznych związane jest z programem:
a. powszechnej dostępnośći defibrylatorów
b. ratowania życia w miejscach publicznych gdzie doszło do zatrzymania krążenia w ciągu ostatnich 2 lat
c. wczesnej defibrylacji
d. wszystkie prawdziwe
e. prawdziwe a i c

11. Sedacja:
a. służy uspokojeniu pacjenta, zniesieniu lęku, uzyskanie niepamięci i poprawie komfortu psychicznego
b. najczęściej uzyskuje się stan sedacji poprzez podanie leku z grupy benzodwuazepin
c. w tzw. sedacji płytkiej zachowane są reakcje stosowne do stymulacji fizycznej lub poleceń słownych oraz utrzymana jest drożność dróg oddechowych
d. prawdziwe a i b
e. prawdziwe a, b i c

12. Osłabienie reakcji na bodźce bólowe do śpiączki włącznie, depresja oddechowa, obniżenie ciśnienia tętniczego, bradykardia, szpilkowate źrenice, zwolniona perystaltyka - powyższe objawy są charakterystyczne dla zespołu toksykologicznego:
a. cholinergicznego
b. cholinolitycznego
c. sympatykomimetycznego
d. narkotycznego
e. Serotoninowego

13. Jaka jest objętość płynów, która podaje się dożylnie w postępowaniu resuscytacyjnym u dzieci:
a. 500ml
b. 20ml/kg masy ciała
c. 50 ml/kg masy ciała
d. 1ml/kg masy ciała
e. 100ml/kg masy ciała

14. Największą utratę krwi krążącej należy podejrzewać w przypadkach złamania:
a. kości przedramienia
b. kości ramiennej
c. kości piszczelowej
d. kości czaszki
e. wieloodłamowego złamania miednicy

15. Pośredni masaż serca zapewnia przeciętnie:
a. 50% rzutu serca
b. ok.30% normalnego rzutu serca
c. prawie 100% rzutu serca
d. 10% normalnego rzutu serca
e. nie ma wpływu na rzut serca

16. Wstępne leczenie pacjenta z mnogimi obrażeniami ciała powinno obejmować:
1. podanie wyłącznie leków przeciwbólowych
2. podanie tlenu, założenie dwóch dostępów dożylnych, [podanie krystaloidów i leków przeciwbólowych
3. stabilizację złamań, tamowanie krwotoków
4. podanie wyłącznie tlenu
5. zapobieganie utracie ciepła

a. 2,3,5
b. 3,5
c. 1,2,4
d. .....
e. .....

17. Przeciwko jakim chorobom zakaźnym prowadzone są najczęściej szczepienia ochronne w rejonie powodzi? ( odp. Skonsultowana z asystentem )
a. tężec, dur brzuszny, czerwonka
b. tężec, dur brzuszny, wzw A, wzw B
c. tężec, dur brzuszny, gruźlica
d. tężec, dur brzuszny, grypa
e. dur brzuszny, błonica

18. Wskaż zdanie fałszywe. Postępowanie doraźne, które ma zapobiegać rozwinięciu wstrząsu u ofiar urazów obejmuje:
a. ochronę przed utratą ciepła
b. pobudzenie do zwiększonej produkcji ciepła
c. tamowanie krwawienia
d. unieruchomienie złamań
e. Tlenoterapię

19. Sanityzacja jest to:
a. niszczenie form wegetatywnych drobnoustrojów za pomocą środków chemicznych
b. zmniejszenie ilości drobnoustrojów w środowisku do tzw. poziomu bezpiecznego
c. niszczenie form wegetatywnych i przetrwalników drobnoustrojów
d. profilaktyczna dezynfekcja urządzeń sanitarnych za pomocą środków biologicznych
e. profilaktyczna dezynfekcja urządzeń sanitarnych za pomocą fumigacji

20. Sytuację epidemiczną rejonu uważamy za niepomyślną gdy:
a. wyniki rozpoznania potwierdzają niezadowalający stan sanitarno-higieniczny rejonu
b. występują masowe zachorowania na choroby zakaźne lub chociaż jeden przypadek zachorowania na choroby szczególnie niebezpieczne (np.cholera, dżuma)
c. nie dysponujemy wiarygodnymi wynikami rozpoznania sanitarno-epidemiologicznego
d. prawidłowe a i b
e. prawidłowe a, b, c

21. Obrzęk płuc:
a. może wystąpić w przebiegu ostrej niewydolności lewokomorowej
b. towarzyszy najczęściej niewydolności prawokomorowej
c. jego przyczyną może być wzrost ciśnienia hydrostatycznego w łożysku płucnym
d. często towarzyszy odmie opłucnowej
e. prawidłowe a i c

22. Jesteś lekarzem pogotowia ratunkowego. Masz wezwanie do pacjenta zgłaszającego silne dolegliwości stenokardialne. Ciśnienie tętnicze 80/40 mmm Hg. W zapisie EKG uniesienie odc.ST. W wywiadzie: choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, ponadto wywiad w kierunku alergii negatywny. Jakie leczenie zastosuijesz?
1. morfina i.v.
2. tlen
3. aspiryne p.o.
4. nitroglicerynę s.l.
Prawidłowe:
a. 1,2,3
b. 2,3
c. 2,4
d. 2
e. 1,2,3,4

22. Ułożenie chorego nieprzytomnego w pozycji bezpiecznej ma na celu:
a. utrzymanie drożności dróg oddechowych
b. zabezpieczenie przed zachłyśnięciem
c. zabezpieczenie przed dodatkowymi obrażeniami
d. prawidłowe a i b
e. wszystkie prawidłowe

23. Ból w klatce piersiowej bedący stanem bezpośredniego zagrożenia życia to ( odp. Skonsultowana z asystentem ) :
a. perforacja przełyku
b. tamponada osierdzia
c. odma opłucnowa lewostronna
d. wszystkie odp.
e. Odp. Prawidlowa a i b

24. Redukcja śmiertelności przy użyciu poduszki powietrznej kierowcy ?
a. 90%
b. 50%
c. 20%
d. 10%
e. 5-15%

25. Wstrząs neurogenny
a. tachykardia ,¬ RR, zimna blada skóra
b. tachycardia, Ż RR , ciepła zaróżowiona skóra
c. Bradykardia, Ż RR, ciepła zaróżowiona skóra
d. Bradykardia, ¬ RR, ciepła zaróżowiona skóra
e. Bradykardia , ŻRR, zimna blada skóra

26. Prawidłowe zaopatrzenie tkanek w O2 zależy od:
a. wentylacja
b. perfuzja
c. dyfuzja
d. wszystkie odp.
e. A&B

27. Dawka adrenaliny u dziecka to :
a. 1 mg
b. 10 mg
c. 0,1 mg/kg mc
d. 0,01 mg/kg mc
e. 0,001 mg/kg mc

28. Adrenalinę w napadzie astmy oskrzelowej (gdy salbutamol i hydrokortyzon nie pomogły) podajemy:
a. 3 mg sc
b. 3 mg im
c. 0,3 sc
d. 0,3 iv
e. 1 mg iv

29. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące AED :
a. łyżki stosowane u dziecka i dorosłego są takie same
b. energia dla 6 kg dziecka to 24 J
c. energia używana do defibrylacji u dzieci jest obliczana na podstawie masy ciała
d. można stosować przyłożenie przednio-boczne łyżek
e. .....

30. Przyczyną wstrząsu hipowolemicznego może być :
a. ucieczka płynów z łożyska naczyniowego
b. dysproporcja miedzy wielkością łożyska naczyniowego a objętością krwi krążącej
c. krew w łożysku naczyniowym
d. wszystkie prawidłowe
e. a ,b

31. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące centralizacji krążenia we wstrząsie :
a. w wyniku centralizacji krążenia u ciężarnej przepływ krwi przez macice jest nie zmieniony
b. zmniejszony przepływ trzewny
c. w wyniku centralizacji można max uzyskać ok. 1000ml z przestrzeni wewnątrz i pozakomórkowej
d. ....
e. ....

32. Kiedy podajesz pierwszy raz 1 mg adrenaliny
a. natychmiast po założeniu wkłucia
b. natychmiast po zobaczeniu na monitorze VF
c. po sprawdzeniu rytmu zaraz przed 3 defibrylacją
d. zaraz po 3 defibrylacji
e. ....

33. Kiedy dajemy 1 mg adrenaliny co 2- gą pętlę?
1. PEA
2. asystolia
3. częstoskurcz bez tętna
4. VF

a. 1,2,3,4
b. 1,2,3
c. 1,2
d. 2
e. 3,4

34. Kobieta zgłasza się do Izby Przyjęć z uczuciem „przeskakiwanie serca” od 30 min, ciśnieniem 140/80, w EKG widoczne zmiany nieregularne częstoskurcze z wąskimi QRS, EKG wykonane 3 dni wcześniej bylo bez odchyleń, co to za zaburzenie i jak należy postąpić?
a. migotanie przedsionków i dajesz adenozyne
b. migotanie przedsionków i dajesz amiodaron 300 mg i.v. przez 20-60min
c. częstoskurcz komorowy i dajesz amiodaron 300 mg i.v. przez 20-60min
d. migotanie komór i dajesz amiodaron 300 mg i.v. przez 20-60min
e. tardes de poinets – 2 g magnezu w 10 min

35. Wkłucie centralne wykonuje się w celu ( odp. Skonsultowana z asystentem ) :
a. szybkiego przetaczania płynów
b. hemoperfuzji
c. ....
d. wszystkie odp.
e. B,C

36. Jakie jest stężenie tlenu w respiratorze bez rezerwuaru ?
a. 40-45%
b. 50-55%
c. może dochodzi przy odpowiednim ustawieniu przepływu do 85%
d. 20-30%
e. 10- 20%

37. Jak powinien być ustawiony respirator?
a. objętość wdechowa 6-7 ml/ kg masy
b. objętość wdechowa 10 ml/ kg
c. .....
d. .....
e. żadna z powyższych

38. Jaka jest objętość krwi u dorosłego ?
a. 70 ml/ kg masy
b. 70 ml/ na m2 powierzchni ciała
c. .....
d. ....
e. .....

39. Masz pacjenta, ma VF który przechodzi w VT . Co robisz ? ( odp. Skonsultowana z asystentem )
a. od razu wykonasz defibrylację
b. wykonasz bez względu na tętno kardiowersję
c. wykonasz kardiowersję gdy wyczuwalne tętno ( RR= 80/ 40, GCS = 11 )
d. wykonasz EKG
e. podasz 1mg adrenaliny

40. Do wczesnych powikłań intubacji zaliczysz wszystkie z wyjątkiem :
a. zachłystowego zapalenia płuc
b. wejście do przełyku
c. wentylacja jednego oskrzela (głównie prawego)
d. wyłamanie siekacza
e. uraz mechaniczny nagłośni

41. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące bólu zawałowego:
a. ustępuje po podaniu nitrogliceryny
b. nie zależy od oddechu
c. może być bez bólowy u cukrzyka
d. ma charakter bólu trzewnego
e. ogranicza codzienna aktywność chorego

42. Wg. wytycznych 2005 bezpośrednio po telefonie do służb medycznych u pacjenta nieprzytomnego –wskaż prawdziwe:
a. wdech ratowniczy powinien wynosić 10 ml/kg mc
b. sprawdzamy tętno
c. wykonujemy 2 wdechy
d. wykonujemy 30 ucisków klatki piersiowej
e. ...

43. Konikopunkcja:
a. nakłucie chrząstek tarczowych
b. przekłucie błony pierścienno-tarczowej
c. umożliwia dlugotrwałą wentylacje
d. a i c
e. b i c

44. W czasie transportu pacjenta wentylowanego –monitorujemy:
a. głębokość oddechów
b. ruchy klatki piersiowej
c. pulsometria
d. pulsometria + obraz kliniczny
e. przy użyciu stetoskopu

45. Postępowanie w przypadku zadławienia u dzieci –wskaż prawdziwą:
a. natychmiast 5 ucisków nadbrzusza bez względu na wiek dziecka
b. u niemowląt po 5 uderzeniach w łopatki , 5 uderzeń nadbrzusza
c. 5 uderzeń między łopatki
d. nie wyciągamy ciał obcych z jamy ustnej bez kontroli wzroku
e. c i d

46. Kiedy temperatura otoczenia jest neutralna z temperaturą ciała, najwydajniejszym mechanizmem utraty ciepła jest :
a. kondukcja
b. promieniowanie
c. parowanie
d. konwekcja
e. oddychanie

47. Jesteś świadkiem wypadku komunikacyjnego, kilka km poza miastem. Co robisz w pierwszej kolejności?
a. natychmiast udzielasz pomocy pierwszej znalezionej osobie poszkodowanej
b. sprawdzasz bezpieczeństwo własne i otoczenia
c. natychmiast przystępujesz do wyciągania ofiar z samochodu
d. Dzwonisz do straży pożarnej informując, że będzie potrzebna
e. sprawdzasz stan swojej apteczki samochodowej

48. Jaki lek powinien być podany choremu we wstrząsie niezależnie od rodzaju wstrząsu:
1. adrenalina 2. lignokaina 3. tlen 4. hydrokortison 5. dwuwęglany
a. 1,3
b. 2,3,4
c. tylko 3
d. ....
e. ....

49. Jeśli po pierwszych trzech próbach defibrylacji utrzymuje się migotanie komór należy:
a. podać dożylnie 1 mg atropiny
b. podać dożylnie 300mg amiodaronu rozcieńczonego w objętości 20ml 5%glukozy
c. podać dożylnie 300mg amiodaronu rozcieńczonego w objętości 20 ml 0,9%NaCl
d. podać dożylnie 3 mg atropiny
e. wszystkie fałszywe
Zobacz profil autora
monika_7
Licealista(ka)
Licealista(ka)Dołączył: 02 Lip 2009
Posty: 53
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Kobieta

PostWysłany: Nie 20:37, 30 Maj 2010 Powrót do góry

MEDYCYNA RATUNKOWA 2007/2008
Pytania z giełd zwłaszcza tej 2005/06 i z testów z wytycznych (ok. 30) oraz te, które udało mi się spisać :
1. Egzamin 2005/2006 pytanie36 powinno brzmieć resuscytatorze = ambu
2. Fałszywe drgawki gorączkowe u dzieci:
a) Występują w wieku 3m.ż – 6m.ż
b) Są samo ograniczające się i po ich ustąpieniu nie pozostają żadnych objawy neurologiczne
c) A i b
3. Kardiowersja monofazowa w drugim wyładowaniu :
a) 360
b) 200
4. W udarze cieplnym należy:
a) Natychmiast umieścić pacjenta w lodowatej wodzie
b) Natychmiast polewać letnia wodą i ustawić pod wentylatorem chorego
c) Podać środki obniżające gorączke
d) A i C
e) B i C
5. W bradykardii < 40/min:
a) Przygotować adrenalinę
b) Zmierzyć ciśnienie
c) Podać 0.5 mg atropiny
d) B i A
6. W chińskiej restauracji pacjent doznał wstrząsu anafilaktycznego podać:
a) 0.5 mg adrenaliny dozylnie
b) 0.5 mg podskórnie
c) 0.5 mg domięśniowo
7. U dzieci podasz
a) 0.02 mg atropiny
b) 0.2 mg atropiny
c) 0.1 mg atropiny
8. Połączyć opis objawów z jednostka chorobową np.
I Ból w klatce piersiowej promieniujący do żuchwy trwa powyżej 15 min
II Ból w klatce piersiowej promieniujący do żuchwy itd. trwa od 5 do 15 min
III ból pomiędzy łopatkami
IV ból po jednej stronie
a) Zawał serca
b) Choroba wieńcowa
c) Tętniak aorty
d) Bólne kostno – mieś nowe
e) Odma opłucnowa
9. W którym procesie nie ma oddawania ciepła:
a) Kondukcja
b) Dysocjacja
c) Przewodzenie
d) Parowanie
e) Promieniowanie
10. Zapalenie nagłośni:
a) Dysfagia
b) Gorączka
c) Szczękościsk
d) A i C
e) Wszystkie ok.
11. Leki pierwszego rzutu w astmie:
a) B 2 mimetyki
12. Kolory segregacji:
a) Czarny, czerwony, żółty zielony
13. Skala Remseja co ocenia
14. FAST co to?
15. Triage
16. Wyróżniki medycyny katastrof:
a) Przejście od terapii indywidualnej do masowej
b) Dysproporcja pomiędzy zapotrzebowaniem a możliwościami
c) Działania ścisłej współpracy pomiędzy służbami
17. Najczęstsza przyczyna udarów mózgu:
a) Miażdżyca tętnic
18. Drgawki mogą wystąpić:
a) Zaburzenia elektrolitowe
b) Abstynencja alkoholowa
c) Krwiak nadtwardówkowy? spowodowany urazem
Zobacz profil autora
monika_7
Licealista(ka)
Licealista(ka)Dołączył: 02 Lip 2009
Posty: 53
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Kobieta

PostWysłany: Nie 20:37, 30 Maj 2010 Powrót do góry

1e. jestes lekarzem pogotowia wezwanym do chorej u ktorej na podstawie badania przemiotowego stwierdzasz obrzek pluc. Jakie postepowanie zastosujesz
a. pozycja siedzaca z uniesionymi nogami
b. bezwzglednie podasz tlen i zapewnisz dostep dozylny
c. jesli cisnienie tetnicze jest prawidlowe lub podwyzszone podasz furosemid w dawkach frakcjonowanych
d. podasz domiesniowo morfine w dawkach frakcjonowanych
e. prawidlowe b i c

2. jaka jest objetosc plynow podawanych dozylnie w resuscytacji dzieci
a. 20ml/kg mc

3c. wskaz falszywe odnosnie wstrzasu anafilaktycznego
a. lekiem 1 rzutu jest adrenalina podana dozylnie
b. chorym leczonym B blokerami podasz glukagon
c. hipotonia-rozwaz dopamine
d. w ciagu pierwszych 5 minut leczenia pacjent powinien otrzymac 5-10ml/kg mc 0,9% nacl
e. falszywe b i d

4. max zawartosc tlenu w resuscytatorze ambu z podlaczonym tlenem z rezerwuarem wynosi:
a. moze dochodzic do 85% w zaleznosci od przeplywu tlenu

5. w praktyce klinicznej stan krazenia obwodowego u niemowlat odzwierciedla
a. cieplota skory
b. zabarwienie skory
c. cisnienie krwi
d. nawrot kapilarny
e. a i c

6b. napad drgawek u chorego na ulicy
a. wezwiesz natychmiast pomoc
b. chronisz glowe przed obrazeniami i podtrzymujesz droznosc drog oddechowych

7b. falszywe o opioidach
a. pozwalaja na skuteczne usmierzenie bolu a okresie bezposrednio po urazie
b. sposob podania opioidu powinien polegac na osiagnieciu max skutecznego analgetycznego stezenia
c. dawka podtrzymujaca dla przedzialu czasowego odpowiadajacego okresowi poltrwania opioidu stanowi polowe dawki wysycajacej
d. opioidem z wyboru na miejscu wypadku jest fentanyl
e. dzialania niepozadane: depresja ukl oddech, hipotonia, bradykardia

8d. jaka jest modyfikacja algorytmu resuscytacji w przypadku hipotermii
a. gdy T gleboka ciala <30st> 30st C- odstep miedzy kolejnymi dawkami adrenaliny wydluza sie dwukrotnie
c. gdy T gleboka ciala <30st>300mg amiodaronu iv w 20ml 5% glc

20d. w trakcie transportu pacjenta monitorowanie wentylacji powinno polegac na
a. obserwacji ruchow klatki piersiowej
b. wystarczy ocena glebokosci i czestosci oddechow
c. wystarczy pomiar wysycenia krwi tet tlenem
d. konieczna jednoczesna obserwacja kliniczna i pomiar wysycenia krwi tet tlenem
e. ocena gazometryczna krwi tet

21. I (?) dawka adrenaliny w VF
a. po stwierdzeniu na monitorze VF tuz przed 3 defibrylacja

22d. przyczyna NZK w napadzie astmy
a. niedotlenienie
b. zaburzenia rytmu
c. wzrost cisnienia w pecherzykach plucncyh
d. wszystko ok

23b. podczas reanimacji VF po 2 defibrylacji i 2 min BLS zapis na monitorze wskazuje VF. Co zrobisz
a. defibrylacja
b. kardiowersja gdy obecne tetno i objawy niestabilnosci (80/40, Gcs 11)
c. decyzja o kardiowersji natychmiast po stwierdzeniu VT
d. adrenalina i nastepnie defibry
e. ekg

24. zatrzymanie krazenia

25e. intubacja dotchawicza- wskaz falsz
a. wskazana u osob z zaburzeniami swiadomosci gcs<8>122cm

43. skutecznosc defi zalezy m in od
a. wlasciwej sily nacisku na elektrody w czasie defi
b. defi w trakcie wdechu
c. dobrego przylegania lyzek
d. a i c
e. a b c

44d. dostep iv, wskaz falsz
a. 2 dostepy zalecane
b. predkosc zalezy od srednicy naczyn
c. przyspieszenie wyst efektu leku podanego obwodowo osiaga sie przez 20ml 09%nacl bez po leku
d. leki do naczyn kk gornych potrzebuja na dotarcie do serca 1-2min
e. najczesciej- żż dolu lokciowego

45c. lekiem I rzutu w leczeniu napadu astmy jest
a. B mimetyk iv
b. stedyr wziewny
c. B mimetyk wziewny
d. aminoteofilina iv
e. steryd iv

46. w przypadku zadlawienia niemowlecia

47. odma prezna

48. ból

49b. tlenek wegla falsz
a. laczy sie z Hb 300x silniej od O2
b. ma zapach i barwe

50a. leki podawane przed dostep doszpikowy
a. wszystkie leki podawane iv
b. jedyny ktorego nie podamy to adr
c. wszystkie leki iv ale w podwojnej dawce
d. a i b
e. a i c
Zobacz profil autora
Aśka
Gimnazjalista(ka)
Gimnazjalista(ka)Dołączył: 09 Paź 2009
Posty: 25
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: z nikąd
Płeć: Kobieta

PostWysłany: Nie 21:47, 30 Maj 2010 Powrót do góry

Dziękuję Smile
Nie muszę już szukać Very Happy
Zobacz profil autora
pola_
Licealista(ka)
Licealista(ka)Dołączył: 10 Paź 2006
Posty: 50
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 19:19, 08 Cze 2010 Powrót do góry

Jeśli kogoś nadal interesują tematy wykładów to były to: BLS, ALS, wstrząs jako następstwo urazu, dzieci na oddziale ratunkowym, problem bólu w medycynie ratunkowej, mnogie obrażenia ciała(cośtam dalej ;) aspekty kliniczne i organizacyjne katastrof gdańskich, aspekty praktyczne postępowania przedszpitalnego u chorych z podejrzeniem udaru, plus jeszcze wykład "zbitka": tonięcie, astma,anafilaksja,zatrucia, zatrzymanie krążenia u ciężarnej a na koniec anemia sierpowata :P
Więcej chyba nie było.

Jakby ktoś zrobił jakieś fajne fotki np z MOC i był skłonny się podzielić, to byłoby bardzo miło!


Ostatnio zmieniony przez pola_ dnia Wto 21:11, 08 Cze 2010, w całości zmieniany 1 raz
Zobacz profil autora
Olga
Student(ka) AMG
Student(ka) AMGDołączył: 06 Paź 2006
Posty: 411
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gdańsk/Sochaczew

PostWysłany: Wto 20:09, 08 Cze 2010 Powrót do góry

Zrobił ktoś z Was może którąś giełdę zamieszczoną powyżej/poniżej i chciałby podzielić się odpowiedziami? Wink


A tu cała zaszłoroczna giełda:

1e. jestes lekarzem pogotowia wezwanym do chorej u ktorej na podstawie badania przemiotowego stwierdzasz obrzek pluc. Jakie postepowanie zastosujesz
a. pozycja siedzaca z uniesionymi nogami
b. bezwzglednie podasz tlen i zapewnisz dostep dozylny
c. jesli cisnienie tetnicze jest prawidlowe lub podwyzszone podasz furosemid w dawkach frakcjonowanych
d. podasz domiesniowo morfine w dawkach frakcjonowanych
e. prawidlowe b i c

2. jaka jest objetosc plynow podawanych dozylnie w resuscytacji dzieci
a. 20ml/kg mc

3c. wskaz falszywe odnosnie wstrzasu anafilaktycznego
a. lekiem 1 rzutu jest adrenalina podana dozylnie
b. chorym leczonym B blokerami podasz glukagon
c. hipotonia-rozwaz dopamine
d. w ciagu pierwszych 5 minut leczenia pacjent powinien otrzymac 5-10ml/kg mc 0,9% nacl
e. falszywe b i d

4. max zawartosc tlenu w resuscytatorze ambu z podlaczonym tlenem z rezerwuarem wynosi:
a. moze dochodzic do 85% w zaleznosci od przeplywu tlenu

5. w praktyce klinicznej stan krazenia obwodowego u niemowlat odzwierciedla
a. cieplota skory
b. zabarwienie skory
c. cisnienie krwi
d. nawrot kapilarny
e. a i c

6b. napad drgawek u chorego na ulicy
a. wezwiesz natychmiast pomoc
b. chronisz glowe przed obrazeniami i podtrzymujesz droznosc drog oddechowych

7b. falszywe o opioidach
a. pozwalaja na skuteczne usmierzenie bolu a okresie bezposrednio po urazie
b. sposob podania opioidu powinien polegac na osiagnieciu max skutecznego analgetycznego stezenia
c. dawka podtrzymujaca dla przedzialu czasowego odpowiadajacego okresowi poltrwania opioidu stanowi polowe dawki wysycajacej
d. opioidem z wyboru na miejscu wypadku jest fentanyl
e. dzialania niepozadane: depresja ukl oddech, hipotonia, bradykardia

8d. jaka jest modyfikacja algorytmu resuscytacji w przypadku hipotermii
a. gdy T gleboka ciala <30st> 30st C- odstep miedzy kolejnymi dawkami adrenaliny wydluza sie dwukrotnie
c. gdy T gleboka ciala <30st>300mg amiodaronu iv w 20ml 5% glc

9. dusznosc

10. calkowita niewydolnosc oddechowa
a. Pa O2 w dol, a Pa CO2 w gore

11. zmiazdzona konczyna dolna
a. ocena stanu ogolnego, dostep dozylny, plynoterapia

12b. czynnik zakazny w bioterroryzmie wysoce zarazliwy
a. waglik
b. wirus ospy prawdziwej
c. paleczka salmonelli
d. goraczka Q
e. cholera

13e. w przypadku braku dostepu do zyl na konczynie gornej alternatywa na etapie pomocy przedszpitalnej:
a. t szyjna wewn
b. ż szyjna zewn
c. ż podobojczykowa
d. dostep doszpikowy
e. b i d

14. poz bezpieczna

15. w systemie START- ocenie podlega
a. ilosc oddechow na min
b. skurczowe ciś tet
c. zdolnosc samodzielnego poruszania sie
d. a i b
e. a i c

16c. ciezarna traci przytomnosc na sorze, brak tetna i rr. Priorytet
a. wentylacja O2
b. sonda
c. pozycja na lewym boku
d. dostep dozylny
e. defibrylacja

17a. osobe we wstrzasie zabezpieczamy przed wychlodzeniem dwustronna folia termoizolacyjna ktora nalezy zastosowac w odpowiedni sposob. wskaz prawdziwa odp
a. zlota str na zewn
b. srebrna str na zewn
c. kolor nie ma znaczenia bo folia ma ulatwic znalezienie chorego
d. najwazniejsze jest okrycie poszkodowanego folia
e. brak prawdilowej odp

18. 100/60 morfina tlen aspiryna nitro

19. Po 3 defibrylacjach nadal VF ->300mg amiodaronu iv w 20ml 5% glc

20d. w trakcie transportu pacjenta monitorowanie wentylacji powinno polegac na
a. obserwacji ruchow klatki piersiowej
b. wystarczy ocena glebokosci i czestosci oddechow
c. wystarczy pomiar wysycenia krwi tet tlenem
d. konieczna jednoczesna obserwacja kliniczna i pomiar wysycenia krwi tet tlenem
e. ocena gazometryczna krwi tet

21. I (?) dawka adrenaliny w VF
a. po stwierdzeniu na monitorze VF tuz przed 3 defibrylacja

22d. przyczyna NZK w napadzie astmy
a. niedotlenienie
b. zaburzenia rytmu
c. wzrost cisnienia w pecherzykach plucncyh
d. wszystko ok

23b. podczas reanimacji VF po 2 defibrylacji i 2 min BLS zapis na monitorze wskazuje VF. Co zrobisz
a. defibrylacja
b. kardiowersja gdy obecne tetno i objawy niestabilnosci (80/40, Gcs 11)
c. decyzja o kardiowersji natychmiast po stwierdzeniu VT
d. adrenalina i nastepnie defibry
e. ekg

24. zatrzymanie krazenia

25e. intubacja dotchawicza- wskaz falsz
a. wskazana u osob z zaburzeniami swiadomosci gcs<8>122cm

26. zapalenie naglosni u 5 letniego dziecka
a. szczekajacy kaszel
b. zaburz polykania i ...
c. wysoka goraczka

27. reanimacja dzieci- adrenalina
a. 0,01 mg/kg mc

28b. objaw odmy preznej nie jest:
a. rozszerzenie zyl szyjnych
b. wzrost cisnienia tet
c. przesuniecie tchawicy
d. sciszenie szmeru odd po str odmy
e. zniesienie ruchomosci kl piersiowej

29. krwotok, falsz:
a. redystrybucja plynow nie zachodzi kosztem perfuzji t....

30d. udroznienie nadkrtaniowo
a. rurka krtaniowa
b. maskra krtaniowa
c. combitube
d. a i b
e. a b c

31. udar cieplny
a. intensywne spryskiwanie letnia woda i owiewanie chlodnym powietrzem

32. najczestsza przyczyna zgonu u osob ktore ulegly zatruciu subst uposledzajaca czynnosc OUN jest
a. niedroznosc drog oddech

33. test FAST (face, arm, speech test) ocenia
a. stan neurolog

34. cel segregacji

35c. mechanizmy w jakich nie tracimy ciepla
a/ promieniowanie
b. parowanie
c. dysocjacja
d. konwekcja
e. przewodzenie

36b. przez rurke intubacyjna u doroslych w przypadku braku uzyskania dozylnego dostepu mozna podac
a. adrenaline 1mg bez rozcienczenia
b. adr 3 mg w rozcienczeniu do 20ml wody do iniekcji
c. wszystkie leki stosowane w resuscytacji- dawka ta sama co do iv
d. wszystkie leki stosowane w resuscytacji- w potrojnej dawce w rozcienczeniu do 10ml
e. adrenalina w dawce 3 mg bez rozcienczenia

37. resuscytacja dziecka atropina
a. 0,02 mg/kg mc

38abcd. drgawki moga byc spowodowane
a. krwiak wewn czaszkowy pourazowy
b. zaprzestaniem spozycia alk u alkoholikow
c. przedawkowaniem tldp
d. zaburz elektrolitowymi - hipoK i hipoMg

39. skala ramseya- ocena gl sedacji

40. wyrozniki med katastrof
a. koniecznosc przejscia od terapii indywid do masowej
b. stosowanie triage
c. dysproporcja miedzy zapotrzebowaniem na pomoc a mozliwoscia udzielenia
d.

41c. w zmodyfikowanej skali urazow (triage recised trauma score) ocenie podlega, falsz:
a. skurczowe rr
b. czest odd
c. nawrot kapil
d. punktacja glasgow
e. wszystk ok

42c. wskaz falsz dot rurki przelykowo tchawiczej combitube
a. mozna uzyskac 2 polozenia przelykowe lub tchawicze
b. combitube jest p/wskazana gdy oparzony przelyk
c. pelna gama rozmiarow dla doroslych w zal od wzrostu
d. tylko dla osob>122cm

43. skutecznosc defi zalezy m in od
a. wlasciwej sily nacisku na elektrody w czasie defi
b. defi w trakcie wdechu
c. dobrego przylegania lyzek
d. a i c
e. a b c

44d. dostep iv, wskaz falsz
a. 2 dostepy zalecane
b. predkosc zalezy od srednicy naczyn
c. przyspieszenie wyst efektu leku podanego obwodowo osiaga sie przez 20ml 09%nacl bez po leku
d. leki do naczyn kk gornych potrzebuja na dotarcie do serca 1-2min
e. najczesciej- żż dolu lokciowego

45c. lekiem I rzutu w leczeniu napadu astmy jest
a. B mimetyk iv
b. stedyr wziewny
c. B mimetyk wziewny
d. aminoteofilina iv
e. steryd iv

46. w przypadku zadlawienia niemowlecia

47. odma prezna

48. ból

49b. tlenek wegla falsz
a. laczy sie z Hb 300x silniej od O2
b. ma zapach i barwe

50a. leki podawane przed dostep doszpikowy
a. wszystkie leki podawane iv
b. jedyny ktorego nie podamy to adr
c. wszystkie leki iv ale w podwojnej dawce
d. a i b
e. a i c


Ostatnio zmieniony przez Olga dnia Wto 20:18, 08 Cze 2010, w całości zmieniany 3 razy
Zobacz profil autora
AniaK_5
Licealista(ka)
Licealista(ka)Dołączył: 11 Paź 2006
Posty: 113
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Lipno/Toruń
Płeć: Kobieta

PostWysłany: Wto 20:22, 08 Cze 2010 Powrót do góry

a czy ma ktoś może prezentacje z tych wykładów na komputerze?
Zobacz profil autora
tomo_11
Moderator Forum
Moderator ForumDołączył: 12 Paź 2006
Posty: 320
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 21:10, 08 Cze 2010 Powrót do góry

takie coś dała dr Raniszewska

[link widoczny dla zalogowanych]
Zobacz profil autora
monika_7
Licealista(ka)
Licealista(ka)Dołączył: 02 Lip 2009
Posty: 53
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Kobieta

PostWysłany: Śro 14:08, 09 Cze 2010 Powrót do góry

stoma III rok miala ten egzamin pod koniec stycznia... Nie zna ktoś kogoś stamtąd?
Zobacz profil autora
JoAsia 18
Podstawówka
PodstawówkaDołączył: 15 Paź 2006
Posty: 10
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: stąd
Płeć: Kobieta

PostWysłany: Śro 15:06, 09 Cze 2010 Powrót do góry

ja mam coś takiego...
katastrofy egzamin 2010 stoma

1. Objawem odmy prężnej nie jest:
a. poszerzenie naczyń szyjnych
b. podwyższone ciśnienie
c. ograniczenie ruchów klatki piersiowej
2. Z jaką siłą powinno przykładać się łyżki defibrylatora: 8 kg
3. Co powinno się robić od razu po defibrylacji
4. Poziom energii pierwszego wyładowania sekwencji dwufazowej
a. 100 J
b. 120 J
c. 200 J
d. 300 J
e. 360 J
5. w jednofazowej
6. skutki uboczne wkłucia dożylnego
a. krwiak w miejscu wkłucia
b. odma podskórna
c. coś tam
d. wszystkie
7. Prawdziwe o drgawkach o udzieci
a. spowodowane wysoką temperaturą
b. nie powodują schorzeń neurologicznych
c. wyst. u dzieci między 3 m.ż. a 6 r.ż.
d. all
8. Jakie kolory w segregacji
a. żółty zielony
b. biały czerwony
c. czarny biały ; P
9. największe stężenie tlenu uzyskane będzie:
a. maska + worek samorozprężający
b. maska + worek samorozprężający + rezerwuar
c. maska + worek samorozprężający + rezerwuar+ źródło tlenu
10. Właściwy czas powrotu kapilarnego
a. do 1s
b. do2s
c. 2-5s
d. 10
11. czego dotyczy FAST
a. ocena ciężkości obrażeń
b. ocena zaburzeń neurologicznych
c. coś tam
12. alternatywne dla dożylnej drogi podawania leków w RKO
a. dotchawicza i doszpikowa
b. dotchawicza i domięśniowa
c. doustna i ….
d. podskóna …
13. Znajdujesz zimą w parku nieprzytomnego gościa temp głęboka 28st. co robisz
a. stwierdzasz umiarkowaną hipotermię
b. podać adrenaline i.v.
c. ….
d. ai b
e. bi c
14. po intubacji stwierdzono że unosi się tylko prawa strona klaty piersiowej, co robić - giełda
15. prawdziwe dla ALS - giełda
a. objętość oddechu po zaintubowaniu 6-7ml/kg m.c.
b. tlen nie powinien przekraczać 75%
c. defibrylacja może być powtórzona 3x
16. defibrylacja wskazana po wszystkich z wyjątkiem:
a. migotaniu komór
b. częstoskurczu
c. Vf
d. Vt bez t ętna
e. aktywność elektryczna bez tętna
17. Opór klatki piersiowej zależy od:
a. stopnia wypełnienia płuc powietrzem
18. prawdziwe na temat PEA
a. działaniem z wyboru jest defirbylacja
19. Prawidłowy stosunek uciśnięć wdechów do uciśnięć
a. 2:30 dorośli
b. 2:15dzieci
c. 1:3 niemowlęta
d. wszystkie
20. u kogo można się
21. objawem złamania kości podstawy czaszki nie jest
a. płyn z ucha
b. płyn z nosa
c. utrata przytomności
d. przekrwione oko
e. Battle’a
22. system START podczas segregacji
a. reagowanie na proste polecenia
b. prawidłowa wartość ciśnienia
c. wszystkie
23. fałszywe o masażu serca
a. może być wykonywany zza głowy jeśli mało miejsca
b. uciski na głębokość 20-30 cm
c. czas ucisku równy czasowi relaksacji
d. ręce w 1/3 strzałkowej blablaa
24. jaką część rzutu serca można uzyskać przy masażu bezpośrednim
a. 100%
b. 30
c. 70
25. pojęcie wczesnej defibrylacji - giełda
26. fałszywe o intubacji
a. to nic trudnego, nie wymaga fachowej wiedzy
27. O asystolii prawdziwe
a. w przeciwieństwie do dorosłych, u dzieci można wykonać defibrylację
b. na początku adrenalina 1 mg i 3 mg amiodaron
c. defibrylacja z wyboru
28. Koleś z nożem w brzuchu, co robić
a. natychmiast wyjąć nóż i opatrzyć ranę
b. jak najszybciej rtg żeby sprawdzić jak głęboko ostrze
c. natychmiastowa operacja
d. coś tam
29. prawdziwe o zaksztuszeniu u niemowlaka
a. 5 razy sieknąć między łopatkami
b. 5 uciśnięć nadbrzusza
30. kiedy nie stosujemy hiperbarii – giełda , nie jestem pewna czy to było
31. u kogo zasada first call
a. dziecko z urazem
b. dorosły kardio
c. wszystkie
32. łańcuch przeżycia w BLS zawiera
a. wkłucie do naczynia
b. wezwanie pomocy
c. masaż serca
d. b i c
33. jakie leki w rko – wszystkie prócz
a. amiodaron
b. morfina
c. tlen
d. adrenalina
e. aspiryna
34. co może wywołać porażenie prądem – giełda
35. prawdziwe o obrzęk płuc – giełda
36. co nie jest mechanizmem utraty ciepła – giełda
37. temp otoczenia wyższa niż ciała, mechanizmem utraty ciepła jest – giełda
38. w nzk w ALS wszystkie leki prócz - giełda
Zobacz profil autora
elrzeznicko
Podstawówka
PodstawówkaDołączył: 30 Paź 2009
Posty: 11
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: ztąd

PostWysłany: Śro 16:25, 09 Cze 2010 Powrót do góry

konspekty od dr raniszewskiej na zippy share--> sendspace jest do du*y
[link widoczny dla zalogowanych]
Zobacz profil autora
zAAAj
Gimnazjalista(ka)
Gimnazjalista(ka)Dołączył: 07 Sie 2009
Posty: 27
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Śro 16:57, 09 Cze 2010 Powrót do góry

moze ktos odpowiedzi wrzucic?
Zobacz profil autora
robal_7
Licealista(ka)
Licealista(ka)Dołączył: 22 Maj 2008
Posty: 51
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Kobieta

PostWysłany: Śro 18:33, 09 Cze 2010 Powrót do góry

Czy wie ktoś może jaka jest odpowiedź w pytaniu 21 ze stomy z 2010?
Zobacz profil autora
Ann 6a
Podstawówka
PodstawówkaDołączył: 27 Paź 2006
Posty: 7
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: grupa 6

PostWysłany: Śro 18:49, 09 Cze 2010 Powrót do góry

przekrwione oko nie jest objawem . w uszkodzeniu podstawy mozgu wystepuje krawiak okularowy. Gałka jest nie zmieniona.
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:      
Napisz nowy temat Odpowiedz do tematu


 Skocz do:   Zobacz następny temat
Zobacz poprzedni temat
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Regulamin